Algemeen

Van arm naar rijk gas

Ongeveer de helft van alle Belgische gezinnen verwarmt of kookt met aardgas. Dat gas één van de meest gebruikte energiebronnen is, spreekt dan ook voor zich. Tal van voordelen staven deze keuze, én toch staat aardgas onder druk. Nederland vermindert namelijk zijn uitvoer van arm gas, waardoor een overschakeling naar rijk gas noodzakelijk zal zijn. Wat dat precies voor u betekent, komt u in deze blog te weten.

Waarom verwarmen met aardgas?

Alleen al om uw energieverbruik terug te dringen, kiest u beter voor aardgas. De overstap van een conventioneel systeem naar een condensatieketel op aardgas staat namelijk gelijk aan een energiewinst van wel 30%. Het is dus een goedkope bron van energie, en ook de installatie- en onderhoudskosten blijven binnen de perken.

Bovendien is aardgas beduidend groener. Bij de verbranding ervan komen immers minder broeikasgassen vrij, en ook het transport en de opslag helpen hier een handje. Ellenlange colonnes vrachtwagens maken plaats voor pijpleidingen, waardoor er van vervuilend transport geen sprake is. Daarnaast hoeft u niet over een tank te beschikken om in opslag te voorzien aangezien uw woning simpelweg wordt aangesloten op het gasnetwerk.

De keuze is snel gemaakt, niet?

Arm en rijk gas

Dankzij een netwerk aan pijpleidingen wordt iedere woning dagelijks van gas voorzien. Wist u echter dat we in België een beroep doen op twee verschillende gasnetten? Zowel arm gas als rijk gas stroomt door onze pijpleidingen. Arm gas is afkomstig uit Nederland en bevat een lagere energiewaarde, terwijl rijk gas een hoge energiewaarde bevat, maar van veel verder komt. Zowel Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Qatar voorzien ons van aardgas. Doordat de twee gassen verschillen van samenstelling, dienen ze ook onder een andere druk aan onze woningen geleverd worden.

Aardgas is een natuurlijke bron van energie

Dat aardgas een natuurlijke, maar geen hernieuwbare bron is van energie, hoeft niet gezegd. De laatste jaren botsen we hierdoor op enkele moeilijkheden. Onze noorderburen leveren al jaar en dag arm gas, waardoor hun gasreserves stilaan uitgeput raken. De Nederlandse overheid besliste daardoor om de export naar ons land geleidelijk te verminderen en zelfs volledig stop te zetten in 2030. Een reden tot paniek? Neen, de Belgische gezinnen en bedrijven die momenteel van arm gas gebruik maken, worden overgeschakeld naar rijk gas. De omschakeling is een werk van lange adem, deze gebeurt geleidelijk, alsook per gemeente. Of en wanneer er in uw gemeente een omschakeling plaatsvindt, kunt u hier nakijken.

Wat betekent de overschakeling voor mij?

De samenstelling van arm en rijk gas is verschillend, en daarom moet ook de transportinfrastructuur enkele veranderingen ondergaan tijdens de overschakeling. Gezinnen en bedrijven die de omschakeling maken, moeten hun installaties laten nakijken, en zo nodig laten aanpassen. Het nazicht van de gastoestellen verloopt echter wel op kosten van de consument. U doet er dan ook goed aan om, in de mate van het mogelijke, uw nazicht te combineren met het tweejaarlijks onderhoud van uw centrale verwarming.

Combineer uw onderhoud bij SENEC met het nazicht van uw toestellen in het kader van de omschakeling! Vraag vrijblijvend uw offerte aan of maak een afspraak.